Obchodné podmienky

Domov>Obchodné podmienky

Podmienky pre používateľov webovej stránky

Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1. Základné ustanovenia
1.1. Prevádzkovateľom webovej stránky je: ideahunter s.r.o (ďalej len
„Prevádzkovateľ“ ). Prevádzkovateľ je majiteľom ochrannej známky
„vrabcenastreche“; a je držiteľom doménového mena „vrabcenastreche.sk“, je
nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a
funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku
webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu je zodpovedný za
webovú stránku.
1.2. Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa
webovú stránku www.vrabcenastreche.sk (ďalej len „Užívateľ“).
2. Webová stránka
2.1. Webová stránka vrabcenastreche.sk je verejné internetové médium dostupné pre
každého s prístupom na internet.
2.2. Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto
portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba
zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním.
Navštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé
prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach vrabcenastreche.sk.
3. Užívateľský obsah
3.1. Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný registrovanými
Užívateľmi. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo
názorom, odporučením či radou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v
súvislosti s Obsahom.
4. Registrácia Užívateľa
4.1. Užívanie Portálu pre účely prezerania recenzií a komentárov nie je podmienené
žiadnou registráciou Užívateľa a nie je pre Užívateľa spojené so žiadnymi výdajmi s
výnimkou výdajov na prevádzku vlastného zariadenia a na internetové pripojenie.
4.2. Na využitie niektorých doplnkových funkcií Portálu je požadovaná registrácia a
vytvorenie užívateľského účtu, čo je možné urobiť nasledujúcim spôsobom:
4.2.1. registrácia prostredníctvom registračného rozhrania so zadaním požadovaných
údajov;
4.2.2. registrácia prostredníctvom facebookového účtu.
4.3. Pre vytvorenie užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie:
užívateľské meno; platná e-mailová adresa;prístupové heslo.
4.4. Užívateľ, ktorý zvolí možnosť vytvorenia užívateľského účtu, je oprávnený namiesto
zadania prihlasovacích údajov prihlásiť sa prostredníctvom svojho facebookového
účtu, kliknutím na príslušné tlačidlo. Tento spôsob požaduje, aby bol užívateľ v rámci
svojho internetového prehliadača prihlásený k svojmu facebookovému účtu.
4.5. Užívateľ má možnosť prihlásiť sa k užívateľskému účtu prostredníctvom rozhrania
Portálu a spravovať údaje v rámci účtu uložené.
5. Duševné vlastníctvo/autorské práva

2

5.1. Aj keď Prevádzkovateľ stránky a web stránka vrabcenastreche.sk nezodpovedá za
články, fotografie, príspevky, komentáre registrovaných Užívateľov, ale dbá na
zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.
5.2. Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo
vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás
kontaktujte na [email protected] a bezodkladne odstránime chybu niektorého z našich
Užívateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú dobrovľne a pod vlastným menom
bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.
6. Obsah na serveroch
6.1. Portál vrabcenastreche.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a
subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví registrovaný Užívatelia vo vlastnom
mene. Názory a postoje nie sú postojami Prevádzkovateľa portálu vrabcenastreche.sk.
6.2. Obsah na stránke nie je monitorovaný Prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na
stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky,
obsah bude odstránený po upozornení Prevádzkovateľa.
7. Odkazy
7.1. Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo
vložená časť stránok tretích strán sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.
7.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a
portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z
tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Užívateľ
realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť,
kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy
externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia
Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto
stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.
8. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
8.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež
nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv
registrovanými Užívateľmi.
8.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi
alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky.
Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym
interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej
stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto
zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej
stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej
stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia
slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

v Bratislave 8.9.2019

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies