Prieskumy

Domov>Prieskumy

Spracovanie  osobných údajov na účely prieskumu trhu

V tomto informačnom materiáli Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov na účely prieskumu.

Vzhľadom na to, že 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákon č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme aktualizovali dokumentáciu upravujúcu našu spoluprácu.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

ideahunter s.r.o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
IČO: 50343483
DIČ: 2120293384

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

  • Základné identifikačné údaje – meno, dátum narodenia, adresa bydliska
  • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
  • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave,
    vzdelaní, zamestnaní, príjmoch a výdavkoch za tovary a služby, počte detí, počet osôb
    v domácnosti

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame s Vašim súhlasom priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate pri registrácii na vrabcenastreche.sk a postupným dopĺňaním údajov na svojom konte formou zaslaných dotazníkov.

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na účely prieskumu, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:

  • Zasielanie dotazníka formou e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu
  • Zasielanie špeciálneho prieskumu s testovaním produktov
  • Zasielanie Vami zvolených odmien na Vašu zadanú adresu

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Svoj súhlas ste nám udelili pri registrácii na vrabcenastreche.sk do momentu, kým Váš súhlas odvoláte žiadosťou o zrušenie účtu na vrabcenastreche.sk

Akým spôsobom môžete odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov ?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely prieskumu je možné vykonať e-mailom na [email protected]. Odvolaním súhlasu bude zrušené konto na vrabcenastreche.sk. Po zrušení konta nebude možné využiť zostatkové body na výber odmien a automaticky prepadnú.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

Počas spracovania údajov na účely prieskumu môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti ideahunter s.r.o. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov nájdete na našej webstránke.

Aké sú práva pri spracovaní osobných údajov ?

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú identifikáciu a kontaktné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje, a ak áno, tak máte právo na prístup k informáciám o spracovaní.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu  bydliska? Tieto údaje si viete vo vlastnom konte aktualizovať. V prípade problémov Vám radi pomôžeme, zašlite nám e-mail na [email protected]

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Právo na výmaz má každý člen portálu vrabcenastreche.sk zaslaním e-mailu na [email protected]. Po výmaze konta budú všetky údaje o osobe vymazané a zašleme Vám potvrdzujúcu správu o výmaze. S účelom overenia identity žiadateľa uveďte v žiadosti svoje meno, úplnú adresu a dátum narodenia.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou k spracúvaniu osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Kde môžem práva uplatniť? Sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva sú bezplatné a môžete si ich uplatniť zaslaním e-mailu na adresu [email protected]

1) súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prieskumu
2) nesúhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prieskumu

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies