Odkazy do ticha

Jack Shakespearow/18. júla 2021/Romány/5 min. čítania

Odkazy do ticha recenzia

Recenzia na knihu - Odkazy do ticha, Petronela Majerčíková

Knižná recenzia: Odkazy do ticha

Autor: Petronela Majerčíková

Recenzent: Mária Pažmová

Celkové hodnotenie:

Dodatočné informácie:

 • Vydavateľstvo: Petronela Majerčíková
 • Recenzent knihu čítal: 01hod 30min
 • Počet strán: 82

Knihu nájdete v eshope:

„Dve duše pobláznené vírom šialených emócií, dopadajúcich na ich krehké telá“

Týmto veršom sa začína jedna z básní mladej autorky Petronely Majerčíkovej žijúcej v Írsku. Jej vzťah k Slovensku sa však prostredníctvom jej básní odrazil v zbierke Odkazy do ticha. Komu a čo odkazuje, možno vidieť v jej poémach, ktoré sú plné lásky, samoty, sklamania, ale aj neprestajnej viery a nádeje.

Obsah

Básne zbierky by sa dali rozdeliť na viacero tematických okruhov. Do prvého sa dajú zaradiť básne s tematikou vzťahu lásky matky a syna:

Privinieš si batôžtek radosti snáď, neurobíš chybu, ktorá trpko zmení ti tvár. Veď dieťa mať – to je dar, nebuď hlúpa, žiť ten raj!Petronela Majerčíková
...

Tento pud vyjadruje autorka ako niečo mimoriadne silné, niečo, čo sa nedá prekonať žiadnou inou silou. Jedinečnosť tohto zväzku je námetom mnohých básní. Tieto básne však veľmi kontrastujú s poémami druhého okruhu. Tými sú básne plné zrady či sklamania:

Schúlená byť, plakať v kúte, nevedieť, čo zajtra bude. Tíško šepkať slová lásky a nechcieť viac vidieť vrásky. Vrásky z lásky vráskavejú a mne v tvári zohavejú.Petronela Majerčíková

Ako bežnú súčasť života však autorka pociťuje aj odplatu. Jej potreba vyrovnať sa s osudom prostredníctvom básní tkvie v prirodzenej ženskosti, s akou sú jej básne napísané. Práve básne s touto tematikou môžu byť pre čitateľa modernej poézie príťažlivé.

Jemná poetika autorky prináša do poézie slovenských autoriek 21. storočia osobitné črty ako napríklad pomenovanie vecí, ktoré sú často tabuizované, neuveriteľne silná láska matky a dieťaťa, ale aj témy rozchodov, ba až rozpadov rodiny.

Viazané verše prinášajú čitateľovi veľmi ľahké a prehľadné čítanie, ktoré má za následok jednoduché vyjadrenie myšlienky, ktorú autorka chcela navrhnúť. Ako sama hovorí, nad voľným veršom sa ani nezamýšľala a viazaná forma rýmovania je pre ňu prirodzená. Mnoho čitateľov, ku ktorým sa táto kniha dostane, môžu vnímať práve tento prvok ako prínos Majerčíkovej básní.

výkup kníh online

Tematicky sa, samozrejme, nemožno vyhnúť spomínanej láske, životným osudom, vzťahu matky a syna, ale tiež témam zrady, sklamaní, vyznaní i neskrotnej vášne a sexu. Všetky témy sú rozvíjané na pláne jednoduchej autorskej výpovede.

Štylisticky sa však autorka so svojou tvorbou veľmi nepohrala. Dnes už prekonané slovné hračky a rýmové konštrukcie uberajú na sile básní. Ich náboj je od začiatku veľmi ľahko čitateľný a nemá čím prekvapiť. Takmer pri každom verši je zrejmé, ako sa mikropríbeh básne skončí. Z pohľadu autorskej výpovede, samozrejme, oceňujem otvorenosť autorky, a najmä skutočnosť, že si ,,nedáva servítku pred ústa“, no jednoduché rýmy sa v modernej poézii stávajú skôr krokom späť.

Záver

Na záver však treba zdôrazniť, že Odkazy do ticha nie sú iba zbierkou básní. Mnoho kníh, ktoré sú ilustrované abstraktnými maľbami alebo kresbami, sú často málo čitateľné, akoby náhodne priradené k básňam. Majerčíkovej poémy sú však tematicky uspôsobené aj jej obrazmi z výstavy Momenty 2015.

Plusy a charakteristické črty

 • viazaný verš
 • básne možno rozdeliť do tematických okruhov, ktoré sú navzájom kontrastné
 • publikácia je ilustrovaná
 • štylisticky pôsobí zbierka slabšie

Pre koho áno

 • pre milovníkov slovenskej poézie
 • pre mužov aj pre ženy
 • pre všetky vekové kategórie

Pre koho nie

 • pre čitateľov, ktorí majú na modernú poéziu vysoké nároky

Kde kúpite knihu Odkazy do ticha

Aktualizované: 7. 11. 2023

Pridať komentár

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies